Links

 


Studenten en leerlingen hebben op verzoek van Kennisnet geformuleerd welke skills zij in de toekomst denken nodig te hebben.
 
21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. Veel van deze competenties herken je ongetwijfeld maar komen helaas niet altijd expliciet terug in de kern- en lesdoelen van het huidige onderwijs.

Vinden wij het een taak van SVO|PL om daar wat onze leerlingen betreft verandering in te brengen en zo ja, wat is dan de gewenste route om dat doel te bereiken?
 
 
3.  Op 28 februari 2011 kwamen leerlingen van de AVO-scholen van SVO|PL bij elkaar om, in het kader van het landelijk project 7 Days of Inspiration' samen met gepassioneerde mensen uit de regionale onderwijswereld en het bedrijfsleven een hele dag na te denken over hoe het onderwijs er volgens hen in de toekomst uit gaat en moet zien.


De resultaten zijn nog steeds actueel én interessant nu op de strategiedagen ook de vraag op tafel ligt: hoe denken leerlingen over het onderwijs in de nabije toekomst en welke leeromgevingen en -middelen horen daarbij?
Het geheel in digitaal vastgelegd in een zogenaamd epub-bestand vol met links en filmpjes. Een voorbeeld van hoe toekomstig, zelf ontwikkeld leermateriaal eruit kan zijn. De verwachting is namelijk dat het leermateriaal steeds meer een mix zal zijn van traditionele leermiddelen (boeken, 'papieren' projecten, modules, content die online klaar staat en zelf ontwikkeld (online) materiaal door (groepen van) docenten, die hiervoor ook vaak betaald zullen worden, zoals nu de docenten die als auteurs voor uitgeverijen werken.

Dit is de link naar dat document: http://www.7di045.nl/

4. Ank Wijnands en Tjeu Seeverens bezochten onlangs samen met vertegenwoordigers van andere schoolbesturen en directies in Limburg de Kunskapsskolan in Stockholm waar de geformuleerde doelstelling in de strategienota over gepersonaliseerd onderwijs al succesvol wordt toegepast. In hun blog delen ze hun ervaringen, ook vanuit leerlingenperspectief: http://gepersonaliseerdonderwijs.blogspot.com
Zij hebben zelf kunnen zien hoe leerlingen tot geweldige prestaties in staat zijn als je voor het model van gepersonaliseerd onderwijs kiest. Op 5 december a.s. vindt op bestuurlijk en directieniveau overleg plaats of en hoe het Zweedse model ook in Limburg kansen heeft.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten